İTFAİYE HİZMETLERİ 

İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 

 · İtfaiye hizmetleriyle ilgili vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak İhsangazi´nın yangın güvenliğini artırıcı tedbirler almak.

 

· İtfaiye Daire Başkanlığının kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak, mevcut planları geliştirmek.

 

· İtfaiye araçlarının giremediği sokaklara girebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, önlemlerin alınması için teklifte bulunmak.

 

· İtfaiye Daire başkanlığının yıllık bütçesinin hazırlanmasında özellikle; araç ve ana malzemelerin alınması, bina ve tesislerin inşası hususunda hazırlanan kısa, uzun ve orta vadeli planlara uygun direktiflerini vermek.

 

· İhsangazi’nın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları başlatmak.

 

· Personel arasında birlik ve beraberliği sağlamak, moral değerleri yüksek tutmak, motivasyonu sağlamak.

 

· İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar yaparak, gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapmak.

 

· İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.

 

· Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.

 

· Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibatı sağlayarak bilgi transferi yapmak.

 

· İtfaiye araç, gereç ve haberleşme malzemelerinin her zaman göreve hazır olmasını sağlayacak tedbirler almak.

 

· Yangın istatistiklerinin hazırlanmasını sağlamak, çıkacak sonuçlara göre halkın bilinçlenmesi için tedbirler almak.

 

· İtfaiyeciliğin temel sorunları hususunda üst düzeyde temaslarda bulunmak.

 

· İhsangazi’da mevcut Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait itfaiye teşkilatları ile yangına müdahale şekli ve koordinasyonu hususunda yazılı protokoller yapmak.

 

· İtfaiye Daire Başkanlığının yönetim prensiplerini belirlemek, yazılı hale getirmek.

 

· Personel sicil işlemlerini düzenlemek.

 

· Her ast görevdeki personelin bir üst görevdeki personel yerine yetiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

 

· Basın ve halkla ilişkilerin düzenlemesini sağlamak.

 

 

 

 

 
· Basın yoluyla itfaiye önlem tedbirlerinin alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.

 

· Arşiv hizmetlerinin en üst düzeyde, yeni teknolojiye uygun şekilde yapılmasını temin etmek.