EncümenZühtü DANACI
Belediye Başkanı
Murat SIVACIOĞLU
Encümen Üyesi
Salim BOSTAN
Encümen Üyesi
Mehmet ÇALIŞKAN
Mali Hizmetler Müdürü
Turan CİĞERCİ
Yazı İşleri Müdürü